Pappas Pöjk

NORDUCH KBHV-18 CIB V-CIB SE VV-22

Nord VV-23 NO VV-23

VEUW-23 AGRIA VV-23

FIXAN'S PAPPAS PÖJK

         Född: 2014-09-19


HD - B


BIR & BIM,


Genomfört BPH med skott.

Vallanlagstestad.

Exteriörbeskriven