Canasta

Fixan's Canasta

 

 

s31260/2004 st

född:2004-04-03

HD- UA

Öga -UA

Fulltandad med korrekt bett

Exteriörbeskriven-Utmärkt Typ

Vallanlagstestad

Genomfört MH, Godkänt skott.

1 Cert